Уповноважені

Все про уповноважених 

  Відповідно до вимог розділу 8 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів усі суб‘єкти дорожнього перевезення небезпечних вантажів незалежно від форми власності повинні письмово призначити одного чи декількох уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (далі – уповноважений).
Суб’єкти перевезень небезпечних вантажів можуть не призначати уповноважених, якщо:
– їхня діяльність не пов’язана з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів або обмежується перевезенням небезпечних вантажів, звільнених від виконання вимог Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів (пункт 1.7 Правил), у разі внутрішніх перевезень та Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів у разі міжнародних перевезень (підпункти 1.1.3.1- 1.1.3.5 додатка А ДОПНВ);
–  вони тільки одержують небезпечні вантажі.

Функції уповноваженого можуть виконуватись такими особами (за умови, що вони здатні виконувати обов’язки уповноваженого):
а) керівником підприємства;
б) працівником підприємства, що виконує інші обов‘язки;
в) особою, яка не працює на цьому підприємстві;
г) підприємцем або власником підприємства.

У разі призначення кількох уповноважених їх обов‘язки зазначаються письмово.
Якщо власник підприємства або підприємець самостійно виконує функції уповноваженого, то в письмовому призначенні немає необхідності.
Кожен суб‘єкт перевезення небезпечних вантажів на вимогу Нац. Поліції України та інших компетентних органів з перевезення небезпечних вантажів повинен надавати інформацію про свого уповноваженого.
Головне завдання уповноваженого полягає у наданні допомоги суб’єкту перевезення небезпечних вантажів щодо дотримання останнім вимог нормативно-правових актів у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Уповноважений підзвітний у своїй роботі керівникові підприємства. Однак вся відповідальність за безпеку перевезення небезпечних вантажів зберігається за керівником підприємства.
У зв‘язку з діяльністю підприємства, пов’язаною з перевезенням небезпечних вантажів, на уповноваженого покладаються такі функції:
а) контроль за виконанням вимог, що регулюють перевезення небезпечних вантажів;
б) негайне сповіщення про недоліки, які зменшують безпеку при перевезенні небезпечних вантажів, підприємця чи керівника підприємства;
в) у межах діяльності підприємства забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів;
г) підготовка щорічного звіту з питань діяльності підприємства, пов‘язаних із перевезенням небезпечних вантажів для адміністрації підприємства або, у разі необхідності, для Нац. поліції України та інших компетентних органів з перевезення небезпечних вантажів;
ґ) забезпечення ідентифікації небезпечних вантажів, що перевозяться;
д) перевірка при закупівлі транспортних засобів їх придатності до перевезення небезпечних вантажів;
е) контроль при виборі субпідрядників або інших учасників операцій, пов‘язаних з перевезенням небезпечних вантажів їх здатності виконувати свої функції;
є) перевірка придатності обладнання, що використовується для перевезення небезпечних вантажів чи для вантажно-розвантажувальних операцій;
ж) перевірка наявності у робітників, які займаються перевезенням небезпечних вантажів, їх завантаженням та розвантаженням письмових інструкцій виконання операцій;
з) проведення перевірок наявності на транспортних засобах документації, додаткового обладнання та їх відповідності існуючим нормам;
и) прийняття заходів щодо інформування робітників про небезпеку, пов‘язану з перевезенням, завантаженням та розвантаженням небезпечних вантажів;
і) забезпечення належної підготовки робітників підприємства та провадження обліку такої підготовки;
ї) розслідування обставин аварій та порушень, що були скоєні або виявленні під час перевезення, завантаження чи розвантаження небезпечних вантажів;
й) прийняття необхідних заходів щодо запобігання аваріям та повторенню порушень.

Щорічний звіт, який складається уповноваженим, має містити:
а) перелік небезпечних вантажів, що відправляються, перевозяться або приймаються, поділених на класи;
б) кількість небезпечних вантажів, поділених на чотири категорії:
– до 5 тонн;
– від 5 до 50 тонн;
– від 50 до 1000 тонн;
– більше 1000 тонн;
в) кількість та аналіз аварій з небезпечними вантажами, для яких було складено звіт про аварію відповідно до додатка 7 до цих Правил;
г) інші відомості, необхідні для аналізу та оцінки стану безпеки перевезень небезпечних вантажів.
Щорічний звіт складається уповноваженим не пізніше шести місяців по закінченні року та на вимогу Нац. Поліції України та інших компетентних органів з перевезення небезпечних вантажів подається для перевірки. Термін зберігання щорічного звіту становить п‘ять років.
Звіт про аварію складається уповноваженим у разі аварії, у результаті якої небезпечні речовини потрапили в навколишнє середовище, чим завдані матеріальні збитки або постраждали люди.